Модерният човек се отличава със способността си да поема и да обработва информация благодарение на своя високо еволюирал мозък.
Поради мозъчния си капацитет обаче, човекът клони да надценява своя ум и своята значимост. Чак когато погледне нагоре, в безкрайния космос, разбира колко е незначим и колко ограничено е всъщност неговото знание.
Има много неща, които ние, хората, не можем да си обясним, има много въпроси, на които човечеството все още не е способно да отговори. Например: ,,От какво точно е направена Вселената? От къде идва изходният материал за Големия взрив? Как е възникнал животът и как ще свърши?… ”
Накратко казано, космосът е нещо особено загадъчно за нас, но учени правят всичко възможно, да променят този факт. Днес знаем малко повече за определени космически явления. Тук ще разберете за две такива.

Черни дупки

Първата снимка на Черна дупка – Ивент Хорайзън Телескоп (Event Horizon Telescope)

Черните дупки са особено масивни и плътни обекти в космоса. Толкова са масивни, че дори и светлината се отклонява от гравитационното им поле, което ги прави най-тъмните космични обекти.
Въпреки че наименованието им може да бъде подвеждащо, тук не става дума за истински ,,дупки”, а по-точно за области в пространството, които поглъщат всичко в непосредствена близост до себе си.
Черните дупки се образуват, когато ядреното гориво на една звезда, тежаща най-малко 260 милиона слънчеви маси, свърши. Тогава звездата започва активно да се свива и придобива много плътно състояние. Астрономите наричат този процес гравитационен колапс. Ако той не бъде спрян от вътрешното налягане на звездата, масата се свива в една невероятно малка точка. По този начин се образуват черните дупки.
Ако масата на звездата е между 8 и 140 слънчеви маси, тя може да се превърне и в неутронна звезда.

Неутронни звезди

Неутронна звезда – https://physics.montana.edu/research/astrophysics/projects.html

Черните дупки, най-тъмните космични обекти, и неутронните звезди, едни от най-ярките космични обекти, се образуват по един и същи начин.
По време на гравитационен колапс звездното ядро компресира.
Това означава, че се свива до такава степен, че електроните и протоните в него се сливат в неутрони.
Неутронните звезди са сложни неща. Те имат интензивни магнитни полета, които произвеждат гама лъчи.
Те излъчват светлина от широка част на електромагнитния спектър, което им придава уникални качества.
Поради огромната им плътност, неутронните звезди са трудни за изучаване. До ден днешен не е напълно ясно, какво точно се случва във вътрешността им и под какъв натиск.

Заключение

Черните дупки и неутронните звезди са едни от най-интересните явления в космоса. Много читатели ще се чувстват задоволени само с общи факти.
Ако това обаче е недостатъчно за Вас, ако искате да знаете повече за черни дупки, неутронни звезди и други космически мистерии, продължавайте да следите 9часа.


Михаела Кирова, 10-ти клас