Качих се на влака,
времето продължава да ака.
Как ми се ще да си поспя,
но във влака ще се простудя.

Все пак е забавно,
времето тече бавно,
мислите текат, обаче, бързо.

Още колко време има
искам да пристигна,
сякаш цели трима,
чакат с нетърпение да мигна.

Все пак е забавно,
времето тече бързо,
мислите текат, обаче, бавно.

Краката ми изстиват,
хората се затриват
и така седя си аз спокойно
в другия край на света пък е знойно

Все пак е забавно,
времето се движи
в ритъма на влака, бавно…
ах този влак!

Тудуф, тудуф
Тудуф, тудуф
Тудуф, тудуф….

Богдан Шиников, 11б