Related image

Кратко представяне на легендата за създаването на мартеницата.

Легенда за мартеницата

Дизайнът е направен от Ралица (випуск 2014)