Съгласно Конституцията на Република България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права екипът на „9часа“ ще се придържа към следните принципи:

 1. ТОЧНОСТ
 • Ще предоставяме точна и проверена информация.
 • В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.

 

 1. ИЗТОЧНИЦИ
 • Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, сочейки техния произход.
 • Няма да използваме принуда за събиране на информация.

 

 1. НЕНАРУШАВАНЕ НА ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
 • Възпитание в уважение към достойнството на личността.

 

 1. ДИСКРИМИНАЦИЯ
 • Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.

 

 1. БЛАГОПРИЛИЧИЕ
 • Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.
 • Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.
 • Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

 

 1. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ
 • Платформата е независима и носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали.